Make your own free website on Tripod.com
Tixoft Tixoft Homepage

สารบัญ

ข่าวคราวการปรับปรุง
ซอฟท์แวร์
ดาวน์โหลด
สาระน่ารู้
ลิงค์
ติดต่อผู้จัดทำ

สอนภาษาไทยให้โปรแกรมเล่น MP3


Winamp Title Display (เวอร์ชัน 2.04 ขึ้นไป)

เป็นปัญหากันมานานแล้ว เรื่องภาษาไทยกับ Winamp แต่ในที่สุดสาวญี่ปุ่นหัวใส ก็ได้เขียนโปรแกรมขึ้นมา เพื่อทำให้ Winamp รองรับภาษาอื่นๆได้ ทำให้ผมมีแรงจูงใจที่จะสร้างโปรแกรมลักษณะนี้ขึ้นมา จากเวอร์ชั่นแรก ได้มีการพัฒนาทีละเล็กละน้อย จนในที่สุดจึงเป็น Tixoft Font Plug II ปลั้กอินที่ทำให้ Winamp แสดงผลภาษาไทยได้ โดยมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ Yunasoft Sexy Font และในที่นี้ผมจะกล่าวถึงการใช้ Tixoft Font Plug II เพื่อทำให้ Winamp แสดงผลภาษาไทยได้

เมื่อทำการติดตั้งปลั้กอินเรียบร้อยแล้ว เปิด Winamp ขึ้นมาใหม่ ทำการเล่นเพลงที่มีชื่อภาษาไทย จะเห็นว่าสามารถแสดงภาษาไทยได้แล้ว

คุณสามารถทำการปรับแต่ง Tixoft Font Plug II ได้โดยการคลิ้กเมาส์ปุ่มขวาที่หน้าจอ Winamp แล้วเลือก "Configure Tixoft Font Plug II..." จะมีหน้าต่างการปรับแต่งขึ้นมาดังรูป

Plug-In Options

 • Plug-In Enabled กำหนดให้ปลั้กอินทำงานหรือไม่ทำงาน (แต่ยังถูกโหลดอยู่)
 • AutoScroll กำหนดให้ปลั้กอินเลื่อนตัวอักษรอัตโนมัติ ถ้าชื่อเพลงมีความยาวเกินกว่าจะแสดงได้หมด
  • Speed ความเร็วในการเลื่อนตัวอักษร มี 5 ระดับ
  • Scroll .. pixels จำนวนจุดที่เลื่อนแต่ละครั้ง ค่าน้อยจะเลื่อนนุ่มขึ้น
  • Scroll Type Winamp 1.x คือเลื่อนกลับไปกลับมา Winamp 2.x คือเลื่อนไปทางเดียวต่อเนื่อง
Fonts
 • Normal Size Text กำหนดแบบตัวอักษร เพื่อใช้ขณะ Winamp มีขนาดปกติ
 • Double Size Text กำหนดแบบตัวอักษร เพื่อใช้ขณะ Winamp มีขนาด 2 เท่า (double size)
 • Playlist Shademode Text กำหนดแบบตัวอักษร เพื่อใช้ขณะ playlist อยู่ใน shademode
 • Playlist Shademode Font-Plug Enabled (Winamp 2.05+ only) กำหนดให้ปลั้กอินแสดงผลภาษาไทย ที่ playlist shademode (สามารถเลือกได้หากใช้ Winamp 2.05 ขึ้นไป)
Drawing Options
 • Transparence Display กำหนดให้วาดตัวอักษรแบบโปร่งใส เพื่อไม่ให้ทับพื้นหลัง
 • Use Skin Color กำหนดให้ปลั้กอินใช้สีตัวอักษรและสีพื้น ตาม skin โดยอัตโนมัติ หากไม่เลือกใช้ ปลั้กอินจะใช้สีที่กำหนดไว้ จาก Text และ Background
 • Auto Adjustment กำหนดให้ปลั้กอินกำหนดพื้นที่ในการวาดตัวอักษร ตามขนาดตัวอักษรโดยอัตโนมัติ
 • Shadow เลือกแสดงเงาของตัวอักษร ตามสีที่กำหนดใน Shadow Color
สำหรับการใช้ "fontplug.txt" และ "fontskin.bmp" นั้นสามารถอ่านได้จาก Help ของปลั้กอิน


Copyright © 1998,1999 Tixoft. All Rights Reserved