Make your own free website on Tripod.com
Tixoft Tixoft Homepage

สารบัญ

ข่าวคราวการปรับปรุง
ซอฟท์แวร์
ดาวน์โหลด
สาระน่ารู้
ลิงค์
ติดต่อผู้จัดทำ

สอนภาษาไทยให้โปรแกรมเล่น MP3


WPlay Title Display (เวอร์ชัน 1.70 Beta5)

ในการแก้ไขให้ WPlay แสดงชื่อเพลงเป็นภาษาไทยได้ จำเป็นต้องแก้ไขสองจุดดังนี้

แก้ไขไฟล์ WPlay.exe

ในการแก้ไขไฟล์ WPlay.exe นี้ ผมได้เขียนโปรแกรมขึ้นมาตัวหนึ่ง เพื่อทำการแก้ไขไฟล์นี้ได้สะดวกขึ้น โปรแกรมที่ว่าคือ WPlay Thai Fixed สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าดาวน์โหลด

วิธีใช้งานก็ไม่มีอะไรยุ่งยาก ก่อนอื่นให้ทำการแบคอัพไฟล์ WPlay.exe ไว้ก่อน โดยอาจก้อปปี้ไว้เป็นไฟล์ WPlay.bak ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดอันอาจเกิดขึ้นได้ หลังจากนั้นก็ทำการขยายไฟล์ทั้งหมดใน WPlayTFix.zip ลงไปที่ไดเรคทอรีที่ทำการติดตั้ง WPlay เอาไว้ เรียกไฟล์ WPlayTFix.exe แล้วกด Yes เท่านี้ก็เรียบร้อย

แก้ไข Textures

ขั้นตอนที่แล้วเป็นการแก้ไขที่ตัวโปรแกรม ถ้าหากคุณใช้ Texture (skin นั่นแหละครับ) ก็จะมีปัญหากับภาษาไทยเหมือนกัน วิธีแก้คือแก้ไขไฟล์ที่ชื่อว่า "Prefs" โดยไฟล์นี้จะอยู่ในไดเรคทอรีย่อยภายใต้ไดเรคทอรี "Textures" ของ WPlay ไดเรคทอรีย่อยเหล่านี้คือ skin ของ WPlay นั่นเอง

 • ใช้ Notepad เปิดไฟล์ "Prefs" ขึ้นมา
 • ค้นหาบรรทัดที่มีข้อความลักษณะนี้

 • # This is the MP3 filename options
  # Font,Bold(boolean),Size,Color,Xpos,Ypos,Width,Height
  Arial
  true
  8
  clBlue
  126
  130
  134
  10
  อธิบายความหมายตามลำดับได้ดังนี้

  # This is the MP3 filename options
  # Font,Bold(boolean),Size,Color,Xpos,Ypos,Width,Height
  เป็นหมายเหตุบอกว่า ส่วนนี้คืออ้อปชั่นของชื่อเพลง และบอกรูปแบบการกำหนดอ้อปชั่นเอาไว้

  Arial
  คือชื่อฟอนท์ที่ใช้แสดงชื่อเพลงของ texture นี้ ให้ทำการเปลี่ยนเป็น MS Sans Serif หรืออื่นๆ ตามใจชอบ

  true
  เป็นการกำหนดว่าจะใช้ฟอนท์ตัวหนาหรือไม่ true หมายถึงใช้ตัวหนา false หมายถึงใช้ตัวปกติ

  clBlue
  เป็นการกำหนดสีของตัวอักษร โดยใช้สีมาตรฐานในเดลไฟ (WPlay เขียนด้วยเดลไฟ) หรือคุณอาจกำหนดเป็นเลขฐาน 16 ก็ได้ เช่น $00347634 ($00BBGGRR)

  126
  ตำแหน่งในแนวแกน X ของ texture ที่จะเริ่มแสดงตัวอักษร

  130
  ตำแหน่งในแนวแกน Y ของ texture ที่จะเริ่มแสดงตัวอักษร

  134
  ความกว้างของพื้นที่ ที่จะใช้แสดงตัวอักษร

  10
  ความสูงของพื้นที่ ที่จะใช้แสดงตัวอักษร

 • เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จะได้ข้อความลักษณะดังนี้

 • # This is the MP3 filename options
  # Font,Bold(boolean),Size,Color,Xpos,Ypos,Width,Height
  MS Sans Serif
  true
  8
  $00FF9000
  126
  130
  134
  10


Copyright © 1998,1999 Tixoft. All Rights Reserved